KLIMAATSCEPTICI
CO2 in de lucht

Klimaatmodellen zijn verschrikkelijk ingewikkeld en voor de gewone mens niet te volgen. Aan de basis ervan liggen echter eenvoudige reeksen metingen. Zo is op de vorige pagina's gedemonstreerd hoe chaotisch temperatuurreeksen zijn en wat je daaraan kunt doen om er klimaatverandering uit af te leiden. Dat ging over het klimaat in Nederland, maar er zijn meer grafiekjes die nuttig zijn bij het beoordelen van het klimaat. Zoals onderstaand plaatje van de 'Keeling curve', dat is de hoeveelheid CO2 in de aardatmosfeer, sinds 1958 gemeten op een van de eilanden van Hawaii, lekker hoog in de atmosfeer en lekker ver van allerlei verstoorders, zoals industrieen en snelwegen.

[grafiek]


(Horizontaal staan de jaren, verticaal het aantal CO2-moleculen in de lucht, waarbij 'ppm' staat voor 'deeltjes per miljoen'. In een miljoen luchtmoleculen zitten tegenwoordig dus bijna 400 moleculen CO2.)
Deze cijferreeksen zijn vrij toegankelijk en worden voortdurend aangevuld.

Leuk en niet leuk

Heel leuk aan die grafiek is dat je elk jaar het CO2-gehalte ziet stijgen en dalen, dat zijn de kleine golfjes van de blauwe lijn. Wanneer op het noordelijk halfrond de bomen in blad komen, nemen ze een hoop CO2 uit de lucht op, dat is namelijk een van de bouwstoffen waarvan bladeren worden gemaakt. Op het zuidelijk halfrond zijn er veel en veel minder bladverliezende bomen, dus het effect van het noordelijk halfrond heeft de overhand.

Minder leuk is dat de blauwe lijn aldoor stijgt. Tussen 1958 en 2010 is het CO2-gehalte van de atmosfeer gegaan van ongeveer 315 naar ongeveer 385 ppm, een toename van 22 procent. Aangezien CO2 een broeikasgas is leidt deze toename tot een versterking van de broeikaswerking van de atmosfeer, waarbij 'broeikaswerking' staat voor: er gaat minder warmte uit de atmosfeer het helaal in dan er van de zon binnen komt. Dus de atmosfeer wordt warmer.

Sceptici

In filosofische zin ben ik een sceptica, maar ik hoor niet tot de klimaatsceptici. Wat beweren laatstgenoemden? Dat er geen klimaatverandering is, danwel dat de klimaatverandering niet aan de mens ligt, danwel dat het zo'n vaart niet loopt, danwel dat het aan ontbossing en niet aan het verstoken van fossiele brandstoffen ligt, danwel nog het een en ander. Klimaatsceptici kunnen net als ik het merendeel van de klimaatmodellen niet volgen, maar ze kunnen wel zien dat de blauwe lijn van de Keeling-curve aldoor omhoog gaat. Voordat je ingewikkelder dingen aanvalt, moet je daar een mening over hebben. Een paar mogelijke meningen van klimaatsceptici:
A Die Keeling-curve is bedrog. Dan moet je veronderstellen dat meneer Keeling in 1958 al een curve is gaan construeren om zo rond 1990 met klimaatverandering op de proppen te kunnen komen.
B CO2 heeft geen fysische en chemische eigenschappen en versterkt dus het broeikaseffect niet. Lijkt me moeilijk aan te tonen.
C CO2 stijgt inderdaad, maar dat ligt niet aan de mens. O, waaraan dan wel?
D Het ligt wel een de mens maar nauwelijks aan de fossiele brandstoffen. Okee, aan de ontbossing ofzo, ook niet erg slim als dat tot een ander klimaat leidt.
E Klimaatverandering is van alle tijden. Klopt. Dat er geen mensen op aarde rondlopen is ook bijna altijd het geval geweest, dus daar moeten we maar gauw naar toe.
F Een toename van 22 procent is niks. Nou, ga eens zonder acclimatiseren een potje hardlopen op twee kilometer hoogte. Je valt al gauw piepend en reutelend neer, of in elk geval loop je stukken langzamer dan thuis in Nederland, omdat op die hoogte zo'n 22 procent minder zuurstof in een liter lucht zit.
G Etcetera. Ik kan nog wel een aantal uiterst gezochte dingen verzinnen, maar het lijkt mij zinniger om naar die curve te kijken en daar conclusies aan te verbinden.

Goed nieuws

Je ziet heel goed aan het plaatje dat in 1971 het Rapport van de Club van Rome is verschenen en dat men er direct rekening mee ging houden dat aardolie en dergelijke eindige bronnen zijn. Maar niet heus.
Je ziet dat in 1997 het Kyoto-verdrag is ondertekend waarin het streven is vastgelegd om onder andere het CO2-niveau te verlagen onder het niveau van 1990. Dat kan je goed zien. Maar niet heus.
Wat je echter wel kunt zien is dat poltici hun onderdanen niet aanraden om de auto te laten staan, zonnepanelen te kopen enzovoort, want politici willen geen impopulaire dingen zeggen omdat ze het dan in hun broek gaan doen voor de volgende verkiezingen. Alles moet als goed nieuws gebracht worden, ze vinden er wel wat op, de techniek zal ons redden et cetera. Ze zeggen dus niet: 'mensen, we kunnen heel eenvoudig een stuk beschaafder worden!' Wat mij een heel positieve boodschap lijkt.

Mensen die lijden aan oliezucht, willen graag bewezen zien dat hun olieverslaving bijdraagt aan de klimaatverandering. Ook politici willen graag bewijzen zien voordat ze mensen met regelgeving gedwongen beschaafder maken. Ze wachten daarom allemaal tot alle ingewikkelde modellen allemaal dezelfde onontkoombare voorspellingen gaan doen. En zo wachten we tot eenieder een ons weegt.

Beter nieuws

Er wordt aan borstkankerscreening gedaan omdat het vinden van een klein knobbeltje betere vooruitzichten biedt dan pas reageren als er een niet te missen grote knobbel is. Zo kun je ook bij klimaatzaken kleine knobbeltjes zoeken en daar meteen op reageren. In 1971 was het al logisch om het oliegebruik te verminderen. In 1997 was het helemaal logisch om zelf je CO2-gedrag naar dat van voor 1990 te gaan terugbrengen. Anno nu is het nog logischer om het dak vol zonnepanelen te leggen (ook zonder subsidie verdien je het altijd terug, echt waar) en je ecologische voetafdruk tot onder het eerlijke-aarde-aandeel te verminderen. Je hoeft niet te wachten tot er een grote knobbel gevonden wordt, je kunt direct jezelf genezen. Heel goed nieuws!


Weia Reinboud (weia (apenstaartje) xmsnet (punt) nl)

Zie ook mijn indexpagina, als die nog niet open is.