Bruinrode en steenrode heidelibel

Sympetrum striolatum en S. vulgatum


Dit zijn twee algemene soorten (in het noorden is de bruinrode iets minder algemeen) en dus ook soorten die beginnende libellenwaarnemers vaak zullen tegenkomen. Helaas lijken ze sterk op elkaar en kan het op naam brengen een hele klus zijn -- niet alleen voor beginners. Ook de namen lijken sterk op elkaar, ik zou niet weten wat het kleurverschil is tussen bruinrood en steenrood en zou het liefst zien dat laatstgenoemde de snorheidelibel ging heten.
De foto's komen meestal uit de foto-archieven van de bruinrode heidelibel en de steenrode heidelibel op waarneming.nl. Eerst laten een paar plaatjes zien hoe een libel van jong naar oud verkleurt, daarna komen foto's met aandacht voor speciale stukjes variatie.

Een libel heeft een kop, een borststuk en een achterlijf. Tussen de grote ogen loopt een zwart horizontaal streepje, met niet of wel een zwart streepje eraan vast dat langs de oogrand naar beneden loopt: de 'hangsnor', meestal kortweg 'snor' genoemd. Bij het borststuk gaat het vooral om de zijkant, kortweg de 'zij'. De twee lichte streepjes bovenop het borststuk heten schouderstreep (linksboven de Z van 'ZIJ'). Het achterlijf bestaat uit 10 segmenten (1 en 10 zijn zeer klein), bij de heidelibellen zijn vooral 8 en 9 interessant. De twee soorten van deze bladzij hebben gestreepte poten, dat wil zeggen dat ze grotendeels zwart zijn met een lichtere lengtestreep. Meestal is het voldoende om naar de dij van poot 1 te kijken.

[foto]


MANNETJES

JONGE MANNETJES ZIJN GEEL:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
hard kenmerk: geen (hang)snorwel (hang)snor
zacht kenmerk: citroengeel op zijwarmgeel op zij
zacht kenmerk: smal geel op dijminder smal geel op dij
heel zacht kenmerk: minder schouderstreepmeer/langere schouderstreep


MANNETJES WORDEN DAARNA RODER EN BRUINER, MET BANDEN OP DE ZIJ:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
zacht kenmerk: citroengele banden op zijwarmgele banden op zij


OUDE MANNETJES NOG BRUINER, BANDEN VERDWIJNEN:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
zacht kenmerk: gele banden op zij worden korterbanden op zij worden rood
zacht kenmerk: op 4/5/6/7 weinig rood op 4/5/6/7 rood ook langszij


EN DE ZIJ WORDT BRUIN:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
zacht kenmerk: op 4/5/6/7 weinig rood, vooral op de rug op 4/5/6/7 rood op rug en zijkantVROUWTJES

OOK JONGE VROUWTJES ZIJN GEEL:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
hard kenmerk: geen (hang)snorwel (hang)snor
hard kenmerk: eigootje onder 9 vrij stompeigootje vrij spits
zacht kenmerk: citroengeel op zijwarmgeel op zij
zacht kenmerk: smal geel op dijminder smal geel op dij
heel zacht kenmerk: minder schouderstreepmeer schouderstreep


OP DE ZIJ ONTSTAAN BANDEN:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
zacht kenmerk: vrij veel zwart op achterlijf, vooral 8/9weinig zwart (deze juist wel!)
zacht kenmerk: meestal geen rood op rug (maar deze wel)rood vrij gewoon (maar deze niet)
zacht kenmerk: citroengeel op zijwarmgeel op zij (maar deze juist niet!)


BANDEN VERDWIJNEN:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
zacht kenmerk: meestal geen rood op rugroodkleuring vrij gewoon


DE ZIJ WORDT BIJNA GEHEEL BRUIN:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
laat of nooit bruin op zij; hier ook een felle schouderstreep!bruin op zij vrij gewoon


SOMS EXTREMERE KLEUREN:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
deze met nog meer zwart dan gemiddeld, geen rood, oud soms berijptdeze met normaal zwart, rood is vrij gewoon, oud soms berijpt


[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
meestal geen of weinig roodrood vrij gewoon


KNOTSVORM MANNETJES:

De vorm van het achterlijf is van opzij niet te beoordelen (zie foto's helemaal bovenaan de pagina). Recht van boven gezien hebben mannetjes van de bruinrode nauwelijks knotsvorm, de steenrode wat meer en de bloedrode nog meer.

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
van boven gezien weinig knotsiets meer knots, maar kan erg op bruinrode lijken


[geen foto] [foto]
Sympetrum sanguineumSympetrum vulgatum
ter vergelijking de bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineumknotsvorm hangt af van ademen! (videobeeldjes)ZWART LANGS ACHTERSTE SEGMENTEN MANNETJES:

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
vrij geregeld wat zwart langs segment 8/9zeer zelden zwart langs 8/9 (deze juist wel!)


CONCLUSIES UIT BOVENSTAANDE FOTO'S

MANNETJES

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum:Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum:
geel op zij vaak aanwezig en citroengeel geel op zij warmgeel, wordt vaak rood
knotsvorm van opzij niet te beoordelen knotsvorm van opzij niet te beoordelen
knotsvorm van boven: weinig iets meer knotsvorm, maar overlapt bijna
zeer subtiel kortere, vagere schouderstreep zeer subtiel langere, helderder schouderstreep
geel op dij 1 subtiel smaller subtiel breder
soms zwart langs 8 en 9 zelden zwart langs 8 en 9


VROUWTJES

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum:Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum:
citroentinten op zijwarmere tinten op zij, maar er is overlap
meer zwart op achterlijfminder zwart, maar er is overlap
geen of weinig rood op achterlijfmeer rood, maar er is overlap
geel op dij 1 miniem smaller miniem breder
zeer subtiel kortere, vagere schouderstreep subtiel langere, helderder streep, met overlap


ZIT HET WEL SNOR?

De (hang)snor geldt als een eenvoudig verschil tussen de soorten van deze pagina, maar er zit nogal variatie in, de bruinrode kan meer hebben dan je zou hopen en de steenrode juist minder. In het veld en op minder goede foto's kan het daarom zeer moeilijk te zien zijn of er niet of wel sprake is van een snor.

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
de bruinrode kan een vlek op de snuit hebben...een grote snor is altijd goed te zien bij de steenrode


[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
in de kier bij het oog is soms toch een hangsnor te zien...een smalle snor is van opzij nauwelijks zichtbaar


[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
dit is géén snor!recht van voren valt de snor weg


[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum vulgatum
dit is echt een bruinrode...dit is echt een steenrode...


WEETJES

[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum fonscolombii
de bruinrode kan blauwe ogen hebbenter vergelijking een zwervende heidelibel Sympetrum fonscomlombii


[foto] [foto]
Sympetrum striolatumSympetrum sanguineum
poten van een bruinrode kunnen grotendeels donker zijnterwijl er geel zit aan de binnenkant van de poten van de bloedrode heidelibel!naar andere soorten